Daily Nutritional RequirementsNutrientCarbohydrate (g)
Fiber (g)
Protein (g)
Vitamin A (ug)
Vitamin C (mg)
Vitamin D (ug)
Vitamin E (mg)
Vitamin K (ug)
Thiamin (mg)
Riboflavin (mg)
Niacin (mg)
Vitamin B6 (mg)
Folate (ug)
Vitamin B12 (ug)
Pantothenic Acid (mg)
Biotin (ug)
Choline (mg)
Calcium (mg)
Chromium (ug)
Copper (ug)
Fluoride (mg)
Iodine (ug)
Iron (mg)
Magnesium (mg)
Manganese (mg)
Molybdenum (ug)
Phosphorus (mg)
Selenium (ug)
Zinc (mg)
Potassium (g)
Sodium (g)
Chloride (g)
Age 1-3

Daily
Recommended
Intake

130
19
13
300
15
5
6
30
.5
.5
6
.5
150
.9
2
8
200
500
11
340
.7
90
7
80
1.2
17
460
20
3
3.0
1.0
1.5
Age 4-8

Daily
Recommended
Intake

130
25
19
400
25
5
7
55
.6
.6
8
.6
200
1.2
3
12
250
800
15
440
1
90
10
130
1.5
22
500
30
5
3.8
1.2
1.9


Source: Food & Nutrition Board,
Institute of Medicine, NationalAcademy of Sciences, 2004